Крумовица

July 24, 2008

Археологически Паметници: Въведение

Крумовград Археологически Паметници
Иван Балкански, ДИ “Септември”

Крумовградско заема централната част на северните склонове на Източните Родопи. Тук са планинските вериги Мъгленика, Стръмен рид и Иран тепе. Река Крумовица е десен приток на Арда. Нейната долина е естествен и пряк път към южните склонове на Източните Родопи и Беломорието. Много селища, погребални съоръжения, култови места и сгради, както и охраняващите пътя тракийски и средновековни крепости са свидетелство за интензивен и продължителен живот на местното население.

Първите проучвания и публикации са от времето на тридесетте години на нашето столетие. При строеж на обществени и частни сгради в центъра на града са разкрити основи на крепостни стени. През 1939 г. Иван Велков прави първото научно съобщение за това откритие. За същото съобщава и Павел Делирадев. Постоянните наблюдения през последните десет години ги потвърдиха. През периода 1931-1939 година учители и служители са извършили разкопавания на обекти като находките са предавали на музеите в Казанлък, Пловдив, Хасково и София. Подробни публикации е направил проф. Тодор Герасимов. Той ни съобщава за светилища и монетни находки в селата Ручей, Лимец, Голям Девесил, Малък Девесил и др. Скалните гробници са публикувани от Васил Миков и Иван

Проучванията на селищната могила в центъра на града под ръководството на Кънчо Кънчев от Археологическия институт – София, с участието на Михаил Чохаджиев от Окръжния исторически музей – Кърджали, обогати този край с фактически материали за живота на първите му обитатели. Наблюдения и съобщения по тази тема е направил и Петър Детев от Археологическия музей – Пловдив.

Средновековните обекти са проучени през последните шест години. Под ръководството на проф. Стамен Михайлов в рамките на Родопската експедиция се извършиха разкопки на средновековната крепост при с. Татул и некропола при същото село. Средновековният некропол В с. Нановица е проучен от Живка Въжарова от Археологическия институт при БАН – София.

С помощта на кръжока „Млад археолог”, създаден от средношколци от училищата В Кърджали, са посетени всички тракийски и средновековни обекти. На терена е направено проучване и са съставени тахиметрични снимки.

През последните три години с помощта на уредника на музея в Крумовград Иван Делиагов бяха проучени средновековните обекти около с. Звънарка, Луличка и др. В резултат на проучванията, проведените разкопки и извършената събирателска работа е уреден богат градски музей, открит през 1971 година.

Крумовград – Археологически Паметници

Вкъщи в библиотеката открих една стара книжка на Иван Балкнаски, “Крумовград- Археологически Паметници”. Книжката е малка с има-няма 50 страници, издадена през 1978 г. През свободното си време ще я сканирам и ще публикувам съдържанието и в блога, с цел да бъде достъпна за всички.

Крумовград - Археологически Паметници

Hello Krumovgrad!

Filed under: Общи — Tags: — admin @ 13:50

Привет на всички!

Hello Krumovgrad

« Newer Posts

Powered by WordPress